14292465_983061398469371_5263899105123324405_n

ยำตะไคร้กุ้งสด (วิธีทำยำตะไคร้กุ้งสด) เมนูอร่อย เต็มไปด้วยสมุนไพร

ยำตะไคร้กุ้งสด (วิธีทำยำตะไคร้กุ้งสด) เมนูอร่อย เต็มไปด้วยสมุนไพร

• เมนูแนะนำ •

ฉู่ฉี่ (ฉู่ฉี่ปลาหมึก) วิธีทำ / เมนูแนะนำความอร่อย ต้องลอง!! – NooBeebee

ฉู่ฉี่ (ฉู่ฉี่ปลาหมึก) พร้อมวิธีทำแสนง่าย ไม่ยุ่งยากมาฝากค่ะ เป็นเมนูที่อยากแนะนำ เพราะหลายคน...

NooBee

03/03/2018

Login