ทำไม...ต้องกินช้าลง? ประโยชน์ของความเชื่องช้า ที่คุณต้องรู้!!

ทำไม…ต้องกินช้าลง? ประโยชน์ของความเชื่องช้า ที่คุณต้องรู้!!

ทำไม...ต้องกินช้าลง? ถ้าให้กล่าวถึงการทานอาหารของหลายๆท่าน เชื่อได้ว่าต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะ บางคนเคี้ยวอาหารเร็ว รีบกิน รีบกลืน หรือบางคนก็เคี้ยวช้า ...